İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Vizyonumuz
• İşe alma , eğitim , performans değerlendirme , kariyer planlama , ücret yönetimi ve çalışan memnuniyeti gibi çağdaş insan kaynakları uygulamalarının tüm gerekliliklerini yerine getirmek.
• Ekip çalışmasına yatkın , gelişime açık , yenilikçi ve yaratıcı adayları kuruluşumuza kazandırmak.
• Çalışanlarımızın kişisel performansını artırmak ve mesleki gelişimlerini desteklemek amacı ile eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını tespit ederek profesyonel gelişme imkanı sağlamak. • Değer yaratan, firmaya bağlılığı yüksek doğru inisiyatif kullanan ve motivasyonu yüksek çalışanlara uygun kariyer olanakları yaratmak.

İnsan Kaynakları Misyonumuz
• Kurumsal değer , hedef ve etik kurallarımız ışığında hareket eden çalışanların oluşturduğu , nitelikli işgücünün tercih ettiği bir şirket haline gelmek ve bunu sürekli kılmak.Her çalışanımızı bir değer haline getirerek nitelikli insan gücü ile rekabet üstünlüğü sağlamak.

PERSONEL SEÇİMİ, İŞE ALMA VE YERLEŞTİRME
Yeni işe alınacak kişilerin İş tanımları doğrultusunda nitelikli ve alanında yetkin kişilerden oluşması Şirketimiz vizyon, misyon, hedef ve kültürüne uygun olması ana amaçtır. PERFORMANS YÖNETİMİ Çalışanların hedefler doğrultusunda görevlerini ne ölçüde yaptığının saptanması kuvvetli ve zayıf yönlerinin tespit edilerek , eksikliklerin giderilmesine ilişkin çalışmaların tamamıdır. Değerlendirme sonuçları, çalışanların eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi, kariyer planlarının hazırlanması ve ücret uygulamalarında önemli bir rol oynar. Performans yönetimi, çalışanlar ve yöneticiler arasında güçlü bir iletişim aracıdır.

EĞİTİM VE GELİŞTİRME
Eğitim programımızın belirlenmesinde Şirket hedefleri büyüme stratejileri, temel öncelikler ve performans sonuçları yararlanılan başlıca kaynaklardır. Eğitimde personele fırsat eşitliği sağlanmak temel amaçtır.

KARİYER YÖNETİMİ
Gelişim ve rotasyona açık personellerin Şirket içinde ihtiyaç duyulacak üst pozisyonlara yetiştirilmesine olanak sağlar. Kariyer planları, çalışanların sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinliklerle uyumlu olarak hazırlanır. İnsan Kaynakları

Haberler ve Duyurular
IC Vakfı Yeni Başarı Hikayesi ... Devamı >>
E-Bülten Kayıt
Kaydet